มุมแนะนำ

วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555

อาณาจักรของสิ่งมีชีวิตอาณาจักรของสิ่งมีชีวิต
วิทเทเคอร์ (Whittaker, 1969) แบ่งสิ่งมีชีวิตออกเป็น 5 อาณาจักร โดยแยกเอาเห็ดราออกมาจากอาณาจักรโพรติสตา โดยยึดวิถีการได้รับสารอาหารเป็นเกณฑ์ ดังนี้
1. อาณาจักรโมเนอรา (Kingdom Monera) ได้แก่ แบคทีเรีย และสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน
2. อาณาจักรโพรติสตา (Kingdom Protista) ได้แก่ โพรโตซัวและสาหร่ายบางพวก
3. อาณาจักรฟันไจ (Kingdom Fungi) ได้แก่ เห็ดราต่าง ราเมือก
4. อาณาจักรพืช (Kingdom Plantae) ได้แก่ พืชมีท่อลำ เลียง และไม่มีท่อลำ เลียง สาหร่าย
5. อาณาจักรสัตว์ (Kingdom Animalia) ได้แก่ สัตว์ชนิดต่าง


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

มุมแนะนำ